Paralel Bağlanan Yağ Ayırıcılar İçin Dağıtım Kutusu

ikili (paralel) ayırıcı sistemleri için

Çıkış

Uyumluluk: Şu malzemelerden yapılmış polimer borular

için giriş ve çıkış bağlantısına sahiptir: PE-HD (DIN 19537 uyarınca);

PVC-HT, PP veya AS.