Çift Klapeli Geri Akış Önleyici Vana - StaufixControl (Tip 2)

Polimerden yapılmıştır.

Kendi kendine kapanan iki klapeye sahip, EN 13564 Tip 2’ye uygun geri akış önleyici vana.

Bu klapelerden biri acil durumlarda elle kilitlenebilir.

Uyarı: Geri akış oluştuğunda görsel ve sesli uyarı verir.

KESSEL ÇİFT KLAPELİ GERİ AKIŞ ÖNLEYİCİ VANA BOYUTU VE KAPASİTE BİLGİLERİ