Çift Klapeli Geri Akış Önleyici Vana Staufix (Tip 2)

Polimerden yapılmıştır Kendi kendine kapanan iki klapeye sahip,

EN 13564 Tip 2’ye uygun geri akış önleyici vana.

Bu klapelerden biri acil durumlarda elle kilitlenebilir.

KESSEL ÇİFT KLAPELİ GERİ AKIŞ ÖNLEYİCİ VANA BOYUTU VE KAPASİTE BİLGİLERİ