300x500x35 mm Pik Çift Izgara

12301 Dokum 300x500x35 mm Kanal Izgarasi
k 12301